Disclaimer

Disclaimer Ampeer

Aansprakelijkheid
De Ampeer website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie op deze website. Evenmin kan Ampeer garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken zal functioneren of toegankelijk zal zijn. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ampeer is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

E-mail
Ampeer garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Ampeer te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ampeer heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ampeer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Copyright
Ampeer behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten op alle op deze website verstrekte gegevens en informatie. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ampeer worden gebruikt, gereproduceerd of vermenigvuldigd, met uitzondering van gebruik voor niet-commerciële doeleinden waarbij de bron wordt vermeld.

naar top