Algemene Voorwaarden

en Gedragscode

Algemene Voorwaarden

Op de levering van stroom en gas zijn de Algemene Voorwaarden 2018 van Anode Energie van toepassing.

Gedragscode Slimme Meters

Ampeer maakt gebruik van meetgegevens van Anode Energie die zijn verkregen uit slimme meters. Bij het uitlezen van de slimme meters houdt Anode Energie zich aan de ‘gedragscode leveranciers slimme meter’. Dit houdt in dat Anode Energie de gegevens van de slimme meters op een veilige manier uitleest en de gegevens alleen gebruikt voor afgesproken doeleinden.

Ampeer vindt het belangrijk dat zorgvuldig met uw meetdata en privacy wordt omgegaan. Om die reden passen wij de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters toe. Deze gedragscode is opgesteld door Energie-Nederland, in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klik hier voor Gedragscode-Leveranciers-Slimme-Meters-2012

naar top